© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet, Västerbotten - Kod: 002248

TS-UPPLAGA

Abonnemang

TS-upplaga - Dagspress

År Period Dag Antal nr TS upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
4 2020 Helår varav digital upplaga per utg dag 355 1 400 1 300 100
4 2020 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 355 500 300 200
4 2020 Helår per utg dag 355 5 100 93% 4 500 200 100 300
4 2019 Helår per utg dag 354 5 200 92% 4 400 400 100 300
4 2019 Helår varav digital upplaga per utg dag 303 1 400 1 300 100
4 2018 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 1 300 1 200 100
4 2018 Helår per utg dag 354 5 700 94% 5 000 300 100 300
4 2017 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 1 400 1 200 100 100
4 2017 Helår per utg dag 354 6 500 92% 5 700 200 100 500
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex
1 2016 Helår vardag 305 7 200 91% 6 100 300 100 100 100 500
2 2016 Helår söndag 46 7 100 91% 6 100 300 100 100 500
4 2016 Helår per utg dag 351 7 200 91% 6 100 300 100 100 100 500
4 2016 Helår varav digital upplaga per utg dag 351 1 300 1 300
1 2015 Helår vardag 302 7 800 90% 6 400 300 200 100 200 600
1 2014 Helår vardag 302 8 700 90% 7 300 300 300 200 600
1 2013 Helår vardag 303 9 700 89% 7 500 500 600 100 100 200 700
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Block ab Sålda lösnr Friex dok Friex övr Friex tillf
1 2012 Helår vardag 303 10 900 88% 8 300 800 800 100 200 200 500
1 2011 Helår vardag 304 11 700 89% 9 100 600 700 300 200 100 700
1 2010 Helår vardag 304 12 300 89% 9 600 600 700 300 300 200 600
1 2009 Helår vardag 302 13 000 89% 10 100 800 600 200 400 200 700
1 2008 Helår vardag 305 13 700 90% 10 600 800 700 200 400 300 700
1 2007 Helår vardag 302 14 000 90% 11 000 800 700 200 400 300 600
1 2006 Helår vardag 302 14 500 90% 11 200 800 800 200 500 400 600
1 2005 Helår vardag 304 14 600 91% 11 300 900 500 200 600 400 700
1 2004 Helår vardag 304 15 500 89% 11 200 1 800 500 200 700 300 800
1 2003 Helår vardag 302 15 700 88% 10 800 2 000 800 300 700 400 700
1 2002 Helår vardag 303 16 400 86% 10 400 2 900 800 300 800 300 900
1 2001 Helår vardag 302 17 300 84% 10 200 3 400 1 600 200 800 200 900
1 2000 Helår vardag 302 17 300 87% 10 500 3 900 700 300 800 200 900
1 1999 Helår vardag 303 17 800 86% 11 000 3 800 1 100 900 100 900
1 1998 Oktober vardag 26 19 100 86% 12 100 3 100 1 900 900 1 100
1 1998 September vardag 26 18 500 86% 11 800 2 900 1 800 1 000 1 000
1 1998 Andra halvåret vardag 155 18 500 87% 12 100 3 000 1 400 900 1 100
1 1998 Helår vardag 302 18 100 88% 12 500 2 600 1 100 900 1 000
1 1997 Oktober vardag 27 18 000 91% 14 500 1 400 100 900 1 100
1 1997 September vardag 26 18 100 91% 14 600 1 400 100 900 1 100
1 1997 Andra halvåret vardag 155 18 000 92% 14 400 1 400 100 1 000 1 100
1 1997 Helår vardag 302 18 300 92% 14 300 2 000 1 000 1 000
1 1996 Helår vardag 303 19 400 93% 16 000 1 400 1 000 1 000
1 1995 Första halvåret vardag 148 20 600 93% 16 600 1 900 1 100 1 000
1 1995 Helår vardag 302 20 200 93% 16 400 1 700 1 100 1 000