© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet Norrköping - Kod: 000678

TS-UPPLAGA

Abonnemang

TS-upplaga - Dagspress

År Period Dag Antal nr TS upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
4 2020 Helår per utg dag 355 3 000 76% 1 900 600 500
4 2020 Helår varav digital upplaga per utg dag 355 600 500 100
4 2020 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 355 100 100
4 2019 Helår per utg dag 354 3 300 76% 2 100 600 600
4 2019 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 800 700 100
4 2019 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 354 100 100
4 2018 Helår per utg dag 354 3 600 78% 2 300 700 600
4 2018 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 700 400 100 200
4 2018 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 354 100 100
4 2017 Helår per utg dag 354 3 800 81% 2 100 1 300 400
4 2017 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 600 300 200 100
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex
1 2016 Helår vardag 305 4 300 79% 2 400 600 500 200 100 100 400
2 2016 Helår söndag 50 4 200 79% 2 400 600 500 200 100 400
4 2016 Helår per utg dag 355 4 300 79% 2 400 600 500 200 100 100 400
4 2016 Helår varav digital upplaga per utg dag 355 600 0% 600
1 2015 Helår vardag 302 4 700 81% 2 800 600 400 300 100 500
1 2014 Helår vardag 302 5 100 83% 3 100 900 400 100 100 500
1 2013 Helår vardag 303 5 500 83% 3 400 1 000 400 100 100 500
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Block ab Sålda lösnr Friex dok Friex övr Friex tillf
1 2012 Helår vardag 303 5 900 84% 3 600 900 800 100 100 400
1 2011 Helår vardag 304 6 300 86% 4 500 500 700 100 100 400
1 2010 Helår vardag 304 6 500 86% 4 500 800 600 100 100 400
1 2009 Helår vardag 302 6 900 85% 4 900 700 600 100 100 500
1 2008 Helår vardag 305 7 200 86% 5 100 800 600 100 100 500
1 2007 Helår vardag 302 7 600 86% 5 400 700 800 100 100 500
1 2006 Helår vardag 302 7 900 88% 5 800 700 700 100 100 500
1 2005 Helår vardag 304 8 300 87% 6 000 800 700 200 100 500
1 2005 Tertial 1 vardag 99 8 700 87% 6 200 800 900 200 100 500
1 2004 Tertial 3 vardag 103 8 300 88% 6 100 700 700 200 100 500
1 2004 Tertial 2 vardag 101 8 300 88% 6 300 700 500 200 100 500
1 2004 Helår vardag 304 8 500 88% 6 300 700 700 200 100 500
1 2004 Tertial 1 vardag 100 8 900 87% 6 500 700 900 200 100 500
1 2003 Tertial 3 vardag 102 8 800 88% 6 600 700 700 200 300 300
1 2003 Tertial 2 vardag 101 8 600 89% 6 600 700 500 200 300 300
1 2003 Helår vardag 302 8 900 88% 6 700 700 700 200 300 300
1 2003 Tertial 1 vardag 99 9 200 88% 6 800 700 900 200 300 300
1 2002 Tertial 3 vardag 101 8 800 89% 6 900 600 600 200 500
1 2002 Tertial 2 vardag 102 8 600 89% 6 600 700 500 300 500
1 2002 Helår vardag 303 8 700 89% 6 800 700 500 200 500
1 2002 Tertial 1 vardag 100 8 800 90% 6 800 800 500 200 500
1 2001 Helår vardag 302 9 200 88% 6 900 900 700 200 500
1 2000 Helår vardag 302 9 300 85% 7 100 600 700 200 300 400
1 1999 Helår vardag 303 9 700 89% 7 800 500 400 300 100 600
1 1998 Helår vardag 302 10 100 90% 8 000 700 200 400 100 700
1 1997 Helår vardag 302 12 600 91% 9 700 1 300 100 600 900
1 1996 Andra halvåret vardag 155 13 500 90% 10 800 900 100 700 1 000