© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
vk.se + folkbladet.nu desktop - Kod: 102939

SIDVISNINGAR

UNIKA WEBBLÄSARE

BESÖK

Statistik

År Period Vecka Sid-visningar Δ % Unika webbläsare Δ % Besök Δ % B/U S/B
2019 total v. 24 1 437 900 1,7% 104 000 2,6% 336 900 4,1% 3,2 4,3
2019 genomsnittlig vardag 24 229 200 11,2% 31 300 6,8% 51 800 6,4% 1,7 4,4
2019 genomsnittlig helgdag 24 145 800 -23,7% 23 800 -2,1% 39 000 -3,0% 1,6 3,7
2019 genomsnittlig dag 24 205 400 1,7% 29 200 4,7% 48 100 4,1% 1,6 4,3
2019 total v. 23 1 413 200 -9,9% 101 400 -12,6% 323 600 -10,1% 3,2 4,4
2019 genomsnittlig vardag 23 206 200 -12,0% 29 300 -11,2% 48 700 -10,5% 1,7 4,2
2019 genomsnittlig helgdag 23 191 100 -3,8% 24 300 -5,8% 40 200 -8,8% 1,7 4,8
2019 genomsnittlig dag 23 201 900 -9,9% 27 900 -10,0% 46 200 -10,1% 1,7 4,4
2019 total v. 22 1 568 700 -5,4% 116 000 -8,9% 360 100 -5,4% 3,1 4,4
2019 genomsnittlig vardag 22 234 300 -6,8% 33 000 -7,8% 54 400 -6,0% 1,6 4,3
2019 genomsnittlig helgdag 22 198 700 -0,8% 25 800 -7,5% 44 100 -3,3% 1,7 4,5
2019 genomsnittlig dag 22 224 100 -5,4% 31 000 -7,7% 51 400 -5,5% 1,7 4,4
2019 total v. 21 1 657 800 6,8% 127 300 -1,7% 380 700 2,0% 3,0 4,4
2019 genomsnittlig vardag 21 251 400 3,8% 35 800 -0,6% 57 900 0,9% 1,6 4,3
2019 genomsnittlig helgdag 21 200 400 17,5% 27 900 3,7% 45 600 5,3% 1,6 4,4
2019 genomsnittlig dag 21 236 800 6,8% 33 600 0,6% 54 400 2,1% 1,6 4,4
2019 total v. 20 1 552 100 -7,8% 129 500 -3,5% 373 200 -6,7% 2,9 4,2
2019 genomsnittlig vardag 20 242 200 -3,9% 36 000 -4,3% 57 400 -5,9% 1,6 4,2
2019 genomsnittlig helgdag 20 170 600 -19,5% 26 900 -6,9% 43 300 -9,0% 1,6 3,9
2019 genomsnittlig dag 20 221 700 -7,8% 33 400 -4,8% 53 300 -6,7% 1,6 4,2
2019 total v. 19 1 683 800 -4,0% 134 200 5,4% 400 000 4,1% 3,0 4,2
2019 genomsnittlig vardag 19 252 000 -1,4% 37 600 7,1% 61 000 5,7% 1,6 4,1
2019 genomsnittlig helgdag 19 212 000 -11,0% 28 900 0,0% 47 600 -0,8% 1,6 4,5
2019 genomsnittlig dag 19 240 500 -4,0% 35 100 5,4% 57 100 4,0% 1,6 4,2
2019 total v. 18 1 754 000 14,5% 127 300 1,8% 384 400 2,8% 3,0 4,6
2019 genomsnittlig vardag 18 255 500 9,1% 35 100 0,9% 57 700 2,1% 1,6 4,4
2019 genomsnittlig helgdag 18 238 300 31,7% 28 900 4,3% 48 000 5,3% 1,7 5,0
2019 genomsnittlig dag 18 250 600 14,5% 33 300 1,8% 54 900 2,8% 1,6 4,6
2019 total v. 17 1 532 200 5,5% 125 100 5,7% 373 800 7,5% 3,0 4,1
2019 genomsnittlig vardag 17 234 100 6,6% 34 800 7,1% 56 500 6,6% 1,6 4,1
2019 genomsnittlig helgdag 17 180 900 1,9% 27 700 9,9% 45 600 9,6% 1,6 4,0
2019 genomsnittlig dag 17 218 900 5,5% 32 700 7,6% 53 400 7,4% 1,6 4,1
2019 total v. 16 1 452 800 -8,4% 118 300 -11,2% 347 800 -13,7% 2,9 4,2
2019 genomsnittlig vardag 16 219 600 -9,2% 32 500 -14,0% 53 000 -14,8% 1,6 4,1
2019 genomsnittlig helgdag 16 177 500 -5,7% 25 200 -10,0% 41 600 -9,4% 1,7 4,3
2019 genomsnittlig dag 16 207 500 -8,4% 30 400 -13,1% 49 700 -13,7% 1,6 4,2
2019 total v. 15 1 585 900 -6,3% 133 200 -5,6% 403 000 -2,8% 3,0 3,9
2019 genomsnittlig vardag 15 241 900 -5,2% 37 800 -3,3% 62 200 -1,4% 1,6 3,9
2019 genomsnittlig helgdag 15 188 200 -9,7% 28 000 -6,7% 45 900 -7,8% 1,6 4,1
2019 genomsnittlig dag 15 226 600 -6,3% 35 000 -4,1% 57 600 -2,9% 1,6 3,9
2019 total v. 14 1 692 800 -0,8% 141 100 6,0% 414 800 2,2% 2,9 4,1
2019 genomsnittlig vardag 14 255 100 -1,5% 39 100 3,7% 63 100 1,9% 1,6 4,0
2019 genomsnittlig helgdag 14 208 500 1,6% 30 000 3,4% 49 800 3,1% 1,7 4,2
2019 genomsnittlig dag 14 241 800 -0,8% 36 500 3,7% 59 300 2,2% 1,6 4,1
2019 total v. 13 1 705 700 6,4% 133 100 -0,9% 405 800 0,0% 3,0 4,2
2019 genomsnittlig vardag 13 259 100 9,0% 37 700 0,0% 61 900 0,7% 1,6 4,2
2019 genomsnittlig helgdag 13 205 200 -1,0% 29 000 -1,0% 48 300 -1,8% 1,7 4,2
2019 genomsnittlig dag 13 243 700 6,4% 35 200 -0,3% 58 000 0,0% 1,6 4,2
2019 total v. 12 1 603 000 -5,3% 134 300 -33,2% 405 700 -12,2% 3,0 4,0
2019 genomsnittlig vardag 12 237 700 -5,7% 37 700 -24,3% 61 500 -15,1% 1,6 3,9
2019 genomsnittlig helgdag 12 207 300 -3,8% 29 300 -3,0% 49 200 -1,8% 1,7 4,2
2019 genomsnittlig dag 12 229 000 -5,3% 35 300 -20,1% 58 000 -12,1% 1,6 3,9
2019 total v. 11 1 692 200 -5,0% 201 100 -22,7% 462 100 -10,4% 2,3 3,7
2019 genomsnittlig vardag 11 252 200 -8,1% 49 800 -11,5% 72 400 -8,2% 1,5 3,5
2019 genomsnittlig helgdag 11 215 500 5,3% 30 200 -28,3% 50 100 -17,6% 1,7 4,3
2019 genomsnittlig dag 11 241 700 -5,0% 44 200 -15,5% 66 000 -10,4% 1,5 3,7
2019 total v. 10 1 781 300 -0,9% 260 000 0,3% 515 800 0,0% 2,0 3,5
2019 genomsnittlig vardag 10 274 400 0,2% 56 300 -1,1% 78 900 -0,9% 1,4 3,5
2019 genomsnittlig helgdag 10 204 700 -4,2% 42 100 2,7% 60 800 2,9% 1,4 3,4
2019 genomsnittlig dag 10 254 500 -0,9% 52 300 -0,2% 73 700 0,0% 1,4 3,5
2019 total v. 9 1 796 700 -1,5% 259 300 -0,6% 516 000 -2,9% 2,0 3,5
2019 genomsnittlig vardag 9 273 900 -1,7% 56 900 -1,7% 79 600 -2,5% 1,4 3,4
2019 genomsnittlig helgdag 9 213 700 -0,9% 41 000 -3,1% 59 100 -4,4% 1,4 3,6
2019 genomsnittlig dag 9 256 700 -1,5% 52 400 -2,1% 73 700 -2,9% 1,4 3,5
2019 total v. 8 1 824 100 -7,4% 260 800 4,9% 531 300 3,4% 2,0 3,4
2019 genomsnittlig vardag 8 278 600 -7,7% 57 900 5,3% 81 600 4,3% 1,4 3,4
2019 genomsnittlig helgdag 8 215 700 -6,1% 42 300 0,7% 61 800 0,8% 1,5 3,5
2019 genomsnittlig dag 8 260 600 -7,4% 53 500 4,3% 75 900 3,4% 1,4 3,4
2019 total v. 7 1 969 500 5,4% 248 700 -2,2% 513 600 -2,2% 2,1 3,8
2019 genomsnittlig vardag 7 302 000 7,3% 55 000 -2,5% 78 200 -2,4% 1,4 3,9
2019 genomsnittlig helgdag 7 229 800 -0,2% 42 000 0,0% 61 300 -1,6% 1,5 3,7
2019 genomsnittlig dag 7 281 400 5,4% 51 300 -1,9% 73 400 -2,1% 1,4 3,8
2019 total v. 6 1 868 000 -8,7% 254 300 -5,0% 524 900 -5,1% 2,1 3,6
2019 genomsnittlig vardag 6 281 500 -7,6% 56 400 -5,2% 80 100 -5,0% 1,4 3,5
2019 genomsnittlig helgdag 6 230 300 -12,0% 42 000 -3,4% 62 300 -5,3% 1,5 3,7
2019 genomsnittlig dag 6 266 900 -8,7% 52 300 -4,7% 75 000 -5,1% 1,4 3,6
2019 total v. 5 2 046 400 -7,7% 267 600 0,6% 553 000 1,2% 2,1 3,7
2019 genomsnittlig vardag 5 304 600 -13,5% 59 500 -0,2% 84 300 -0,7% 1,4 3,6
2019 genomsnittlig helgdag 5 261 800 14,5% 43 500 4,1% 65 800 7,9% 1,5 4,0
2019 genomsnittlig dag 5 292 300 -7,7% 54 900 0,7% 79 000 1,3% 1,4 3,7
2019 total v. 4 2 217 300 18,4% 266 000 7,2% 546 300 6,2% 2,1 4,1
2019 genomsnittlig vardag 4 352 000 20,0% 59 600 6,8% 84 900 6,7% 1,4 4,1
2019 genomsnittlig helgdag 4 228 700 12,4% 41 800 4,5% 61 000 4,6% 1,5 3,7
2019 genomsnittlig dag 4 316 800 18,4% 54 500 6,2% 78 000 6,1% 1,4 4,1
2019 total v. 3 1 873 500 4,7% 248 200 0,0% 514 600 -1,0% 2,1 3,6
2019 genomsnittlig vardag 3 293 300 6,6% 55 800 0,0% 79 600 -0,3% 1,4 3,7
2019 genomsnittlig helgdag 3 203 500 -1,7% 40 000 -2,0% 58 300 -3,8% 1,5 3,5
2019 genomsnittlig dag 3 267 600 4,7% 51 300 -0,4% 73 500 -1,1% 1,4 3,6
2019 total v. 2 1 789 400 5,3% 248 200 17,4% 519 800 14,8% 2,1 3,4
2019 genomsnittlig vardag 2 275 100 7,6% 55 800 21,8% 79 800 19,3% 1,4 3,4
2019 genomsnittlig helgdag 2 207 000 -1,8% 40 800 2,3% 60 600 2,4% 1,5 3,4
2019 genomsnittlig dag 2 255 600 5,2% 51 500 16,8% 74 300 14,8% 1,4 3,4
2019 total v. 1 1 700 100 9,8% 211 500 14,8% 452 600 14,9% 2,1 3,8
2019 genomsnittlig vardag 1 255 700 20,0% 45 800 18,3% 66 900 19,7% 1,5 3,8
2019 genomsnittlig helgdag 1 210 700 -12,9% 39 900 3,1% 59 200 3,3% 1,5 3,6
2019 genomsnittlig dag 1 242 900 9,8% 44 100 14,0% 64 700 14,9% 1,5 3,8