© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
skd.se desktop - Kod: 101728

SIDVISNINGAR

UNIKA WEBBLÄSARE

BESÖK

Statistik

År Period Vecka Sid-visningar Δ % Unika webbläsare Δ % Besök Δ % B/U S/B
2021 total v. 41 235 200 2,4% 25 500 -0,4% 53 500 1,5% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 41 0 6 300 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 41 0 4 600 2,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 41 33 600 2,4% 0 7 600 1,3% 4,4
2021 total v. 40 229 600 3,0% 25 600 1,2% 52 700 1,3% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 40 0 6 300 3,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 40 0 4 500 -8,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 40 32 800 2,8% 0 7 500 1,4% 4,4
2021 total v. 39 223 000 -2,6% 25 300 -5,2% 52 000 -1,3% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 39 0 6 100 -4,7% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 39 0 4 900 2,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 39 31 900 -2,4% 0 7 400 -1,3% 4,3
2021 total v. 38 228 900 1,4% 26 700 1,9% 52 700 0,8% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 38 0 6 400 3,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 38 0 4 800 -2,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 38 32 700 1,6% 0 7 500 0,0% 4,4
2021 total v. 37 225 700 0,8% 26 200 -6,1% 52 300 -3,9% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 37 0 6 200 -4,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 37 0 4 900 -5,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 37 32 200 0,6% 0 7 500 -3,8% 4,3
2021 total v. 36 223 900 1,1% 27 900 8,6% 54 400 6,3% 1,9 4,1
2021 genomsnittlig vardag 36 0 6 500 8,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 36 0 5 200 2,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 36 32 000 1,3% 0 7 800 6,8% 4,1
2021 total v. 35 221 500 -0,4% 25 700 2,4% 51 200 0,4% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 35 0 6 000 1,7% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 35 0 5 100 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 35 31 600 -0,6% 0 7 300 0,0% 4,3
2021 total v. 34 222 500 -15,8% 25 100 -28,9% 51 000 -21,2% 2,0 4,4
2021 genomsnittlig vardag 34 0 5 900 -28,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 34 0 5 100 6,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 34 31 800 -15,6% 0 7 300 -20,7% 4,4
2021 total v. 33 264 100 33,7% 35 300 64,2% 64 700 41,6% 1,8 4,1
2021 genomsnittlig vardag 33 0 8 300 56,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 33 0 4 800 11,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 33 37 700 33,7% 0 9 200 41,5% 4,1
2021 total v. 32 197 500 6,7% 21 500 -3,6% 45 700 -0,4% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 32 0 5 300 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 32 0 4 300 -8,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 32 28 200 6,8% 0 6 500 -1,5% 4,3
2021 total v. 31 185 100 -7,8% 22 300 3,2% 45 900 0,4% 2,1 4,0
2021 genomsnittlig vardag 31 0 5 300 3,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 31 0 4 700 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 31 26 400 -8,0% 0 6 600 1,5% 4,0
2021 total v. 30 200 800 1,5% 21 600 6,9% 45 700 6,5% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 30 0 5 100 8,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 30 0 4 700 4,4% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 30 28 700 1,4% 0 6 500 6,6% 4,4
2021 total v. 29 197 900 -0,3% 20 200 -3,8% 42 900 -4,2% 2,1 4,6
2021 genomsnittlig vardag 29 0 4 700 -7,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 29 0 4 500 2,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 29 28 300 -0,4% 0 6 100 -4,7% 4,6
2021 total v. 28 198 500 -9,7% 21 000 -16,7% 44 800 -13,0% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 28 0 5 100 -16,4% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 28 0 4 400 -4,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 28 28 400 -9,6% 0 6 400 -13,5% 4,4
2021 total v. 27 219 900 6,3% 25 200 11,5% 51 500 7,1% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 27 0 6 100 8,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 27 0 4 600 4,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 27 31 400 6,1% 0 7 400 7,2% 4,2
2021 total v. 26 206 900 3,5% 22 600 -3,0% 48 100 2,3% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 26 0 5 600 1,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 26 0 4 400 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 26 29 600 3,5% 0 6 900 3,0% 4,3
2021 total v. 25 199 900 -7,0% 23 300 1,7% 47 000 -0,6% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 25 0 5 500 -1,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 25 0 4 400 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 25 28 600 -6,8% 0 6 700 -1,5% 4,3
2021 total v. 24 215 000 -3,4% 22 900 -8,0% 47 300 -4,8% 2,1 4,5
2021 genomsnittlig vardag 24 0 5 600 -3,4% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 24 0 4 400 -10,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 24 30 700 -3,5% 0 6 800 -4,2% 4,5
2021 total v. 23 222 500 7,1% 24 900 2,0% 49 700 1,2% 2,0 4,5
2021 genomsnittlig vardag 23 0 5 800 -1,7% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 23 0 4 900 11,4% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 23 31 800 7,1% 0 7 100 1,4% 4,5
2021 total v. 22 207 800 -1,0% 24 400 -1,6% 49 100 -2,2% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 22 0 5 900 -3,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 22 0 4 400 2,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 22 29 700 -1,0% 0 7 000 -2,8% 4,2
2021 total v. 21 209 800 -3,8% 24 800 0,4% 50 200 -1,6% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 21 0 6 100 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 21 0 4 300 -6,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 21 30 000 -3,8% 0 7 200 -1,4% 4,2
2021 total v. 20 218 200 4,3% 24 700 6,9% 51 000 6,3% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 20 0 6 100 8,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 20 0 4 600 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 20 31 200 4,3% 0 7 300 5,8% 4,3
2021 total v. 19 209 200 -11,2% 23 100 -9,8% 48 000 -10,3% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 19 0 5 600 -12,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 19 0 4 600 -2,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 19 29 900 -11,3% 0 6 900 -9,2% 4,3
2021 total v. 18 235 600 2,9% 25 600 -1,2% 53 500 0,8% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 18 0 6 400 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 18 0 4 700 -2,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 18 33 700 3,1% 0 7 600 0,0% 4,4
2021 total v. 17 229 000 -5,1% 25 900 -0,4% 53 100 -1,1% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 17 0 6 400 -1,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 17 0 4 800 2,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 17 32 700 -5,2% 0 7 600 -1,3% 4,3
2021 total v. 16 241 400 7,7% 26 000 5,3% 53 700 1,9% 2,1 4,5
2021 genomsnittlig vardag 16 0 6 500 3,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 16 0 4 700 4,4% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 16 34 500 7,8% 0 7 700 2,7% 4,5
2021 total v. 15 224 100 -4,0% 24 700 -1,6% 52 700 -3,1% 2,1 4,3
2021 genomsnittlig vardag 15 0 6 300 1,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 15 0 4 500 -11,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 15 32 000 -4,2% 0 7 500 -3,8% 4,3
2021 total v. 14 233 500 -1,8% 25 100 -3,8% 54 400 -0,4% 2,2 4,3
2021 genomsnittlig vardag 14 0 6 200 -4,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 14 0 5 100 10,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 14 33 400 -1,8% 0 7 800 0,0% 4,3
2021 total v. 13 237 900 1,5% 26 100 -2,6% 54 600 -2,5% 2,1 4,4
2021 genomsnittlig vardag 13 0 6 500 -3,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 13 0 4 600 -6,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 13 34 000 1,5% 0 7 800 -2,5% 4,4
2021 total v. 12 234 300 -12,0% 26 800 -13,8% 56 000 -9,1% 2,1 4,2
2021 genomsnittlig vardag 12 0 6 700 -9,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 12 0 4 900 -12,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 12 33 500 -12,1% 0 8 000 -9,1% 4,2
2021 total v. 11 266 400 1,1% 31 100 2,3% 61 600 0,0% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 11 0 7 400 2,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 11 0 5 600 -6,7% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 11 38 100 1,3% 0 8 800 0,0% 4,3
2021 total v. 10 263 400 1,3% 30 400 -12,6% 61 600 -7,2% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 10 0 7 200 -6,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 10 0 6 000 -14,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 10 37 600 1,3% 0 8 800 -7,4% 4,3
2021 total v. 9 259 900 -1,1% 34 800 9,8% 66 400 5,6% 1,9 3,9
2021 genomsnittlig vardag 9 0 7 700 4,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 9 0 7 000 18,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 9 37 100 -1,3% 0 9 500 5,6% 3,9
2021 total v. 8 262 900 -2,0% 31 700 -7,3% 62 900 -5,3% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 8 0 7 400 -5,1% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 8 0 5 900 -9,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 8 37 600 -1,8% 0 9 000 -5,3% 4,2
2021 total v. 7 268 200 -2,1% 34 200 5,2% 66 400 1,1% 1,9 4,0
2021 genomsnittlig vardag 7 0 7 800 2,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 7 0 6 500 3,2% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 7 38 300 -2,0% 0 9 500 1,1% 4,0
2021 total v. 6 274 000 0,0% 32 500 -0,9% 65 700 0,9% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 6 0 7 600 -1,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 6 0 6 300 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 6 39 100 0,0% 0 9 400 1,1% 4,2
2021 total v. 5 274 000 -1,0% 32 800 -0,6% 65 100 -0,3% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 5 0 7 700 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 5 0 6 300 1,6% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 5 39 100 -1,0% 0 9 300 0,0% 4,2
2021 total v. 4 276 700 -2,9% 33 000 1,2% 65 300 -0,9% 2,0 4,2
2021 genomsnittlig vardag 4 0 7 700 -1,3% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 4 0 6 200 0,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 4 39 500 -2,9% 0 9 300 -1,1% 4,2
2021 total v. 3 285 000 -11,9% 32 600 -22,7% 65 900 -15,8% 2,0 4,3
2021 genomsnittlig vardag 3 0 7 800 -18,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 3 0 6 200 -13,9% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 3 40 700 -11,9% 0 9 400 -16,1% 4,3
2021 total v. 2 323 400 12,7% 42 200 -7,5% 78 300 0,4% 1,9 4,1
2021 genomsnittlig vardag 2 0 9 600 -1,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 2 0 7 200 -4,0% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 2 46 200 12,7% 0 11 200 0,9% 4,1
2021 total v. 1 286 900 8,3% 45 600 1,6% 78 000 5,3% 1,7 3,7
2021 genomsnittlig vardag 1 0 9 700 7,8% 0 0,0
2021 genomsnittlig helgdag 1 0 7 500 -8,5% 0 0,0
2021 genomsnittlig dag 1 41 000 8,2% 0 11 100 4,7% 3,7