© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908

TS-UPPLAGA

Abonnemang

TS-upplaga - Dagspress

År Period Dag Antal nr TS upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
4 2021 Helår per utg dag 365 87 200 91% 69 800 14 100 300 3 000
4 2021 Helår varav digital upplaga per utg dag 365 22 700 18 500 3 700 500
4 2021 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 365 21 400 14 100 7 200 100
4 2020 Helår per utg dag 366 89 000 92% 72 200 13 500 400 2 900
4 2020 Helår varav digital upplaga per utg dag 366 21 300 18 200 2 600 500
4 2020 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 366 22 800 13 700 9 000 100
4 2019 Helår per utg dag 354 84 400 93% 71 400 9 600 400 3 000
4 2019 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 17 500 15 200 1 900 400
4 2019 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 354 16 800 10 900 5 900
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex
4 2014 Helår per utg dag 354 95 600 89% 76 500 5 900 200 3 600 3 300 500 5 600
1 2014 Helår vardag 302 95 000 89% 76 300 5 500 200 3 600 3 400 400 5 600
2 2014 Helår söndag 52 99 000 88% 77 200 8 100 200 3 600 2 700 1 200 6 000
4 2014 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 13 600 11 100 100 2 100 300
4 2013 Helår per utg dag 354 100 400 88% 78 900 6 600 300 4 300 3 400 600 6 300
1 2013 Helår vardag 303 99 800 88% 78 700 6 200 300 4 300 3 500 500 6 300
2 2013 Helår söndag 51 104 000 88% 79 600 9 000 300 4 300 2 900 1 400 6 500
4 2013 Helår varav digital upplaga per utg dag 354 11 500 8 800 100 2 400 200
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Block ab Sålda lösnr Friex dok Friex övr Friex tillf
4 2012 Helår per utg dag 355 104 500 91% 87 400 6 000 300 3 300 800 3 400 3 300
1 2012 Helår vardag 303 103 800 91% 87 100 5 600 300 3 400 600 3 600 3 200
2 2012 Helår söndag 52 108 600 91% 89 100 8 000 300 2 600 1 700 2 800 4 100
4 2012 Helår varav digital upplaga per utg dag 355 9 700 7 700 100 1 900
4 2011 Helår per utg dag 354 111 000 92% 92 000 7 000 600 3 300 900 1 800 5 400
1 2011 Helår vardag 304 110 200 92% 91 600 6 800 500 3 400 700 1 900 5 300
2 2011 Helår söndag 50 115 900 92% 94 600 8 600 800 2 400 2 000 1 400 6 100
4 2010 Helår per utg dag 355 116 600 90% 92 300 11 300 1 100 3 200 1 200 2 600 4 900
1 2010 Helår vardag 304 115 600 90% 91 700 11 100 1 100 3 300 900 2 600 4 900
2 2010 Helår söndag 51 122 500 91% 95 800 12 700 1 100 2 400 2 800 2 400 5 300
4 2009 Helår per utg dag 354 121 200 88% 91 900 13 900 3 200 2 900 1 600 900 6 800
1 2009 Helår vardag 302 119 800 88% 90 700 14 000 3 200 3 000 1 200 900 6 800
2 2009 Helår söndag 52 129 400 89% 98 800 13 100 3 300 2 300 3 900 900 7 100
4 2008 Helår per utg dag 357 124 500 87% 94 900 12 600 4 600 2 600 2 000 100 7 700
1 2008 Helår vardag 305 122 600 87% 93 400 12 600 4 600 2 700 1 500 100 7 700
2 2008 Helår söndag 52 135 500 90% 103 100 12 300 4 800 2 000 5 100 100 8 100
4 2007 Helår per utg dag 354 124 100 90% 101 400 7 100 4 000 1 600 2 200 1 200 6 600
1 2007 Helår vardag 302 121 900 90% 99 800 7 100 3 900 1 600 1 700 1 200 6 600
2 2007 Helår söndag 52 136 700 91% 110 200 7 000 4 300 1 300 5 600 1 400 6 900
4 2006 Helår per utg dag 354 125 500 91% 108 700 1 300 3 600 1 300 2 600 2 000 6 000
1 2006 Helår vardag 302 123 200 91% 107 100 1 300 3 600 1 300 2 000 1 900 6 000
2 2006 Helår söndag 52 139 100 91% 118 000 1 400 3 900 900 6 300 2 200 6 400
4 2005 Tertial 1 per utg dag 116 134 800 92% 117 700 600 4 500 1 000 2 700 1 200 7 100
4 2005 Helår per utg dag 354 131 600 91% 114 300 800 4 500 1 000 2 900 1 400 6 700
1 2005 Tertial 1 vardag 99 132 300 92% 115 900 600 4 500 1 000 2 000 1 200 7 100
1 2005 Helår vardag 304 129 300 91% 112 600 700 4 500 1 100 2 200 1 400 6 800
2 2005 Tertial 1 söndag 17 149 000 93% 128 000 600 4 700 700 6 700 1 300 7 000
2 2005 Helår söndag 50 145 500 92% 124 700 800 4 500 700 7 100 1 400 6 300
4 2004 Tertial 3 per utg dag 119 139 200 90% 110 800 8 500 8 000 900 2 900 1 400 6 700
1 2004 Tertial 3 vardag 103 136 800 90% 109 100 8 500 7 900 900 2 200 1 400 6 800
2 2004 Tertial 3 söndag 16 155 000 91% 122 100 8 600 8 500 600 7 600 1 400 6 200
4 2004 Tertial 2 per utg dag 119 135 900 90% 108 400 7 900 7 100 700 3 900 1 400 6 500
1 2004 Tertial 2 vardag 101 133 100 90% 106 500 7 800 7 100 700 3 100 1 400 6 500
2 2004 Tertial 2 söndag 18 152 100 91% 119 500 8 000 7 500 600 8 600 1 400 6 500
4 2004 Tertial 1 per utg dag 117 138 800 90% 110 800 8 400 7 000 700 3 200 1 200 7 500
4 2004 Helår per utg dag 355 138 300 89% 110 100 8 200 7 400 700 3 300 1 400 7 200
1 2004 Tertial 1 vardag 100 135 900 90% 109 000 8 300 6 900 700 2 400 1 200 7 400
1 2004 Helår vardag 304 135 600 89% 108 200 8 200 7 300 800 2 500 1 400 7 200
2 2004 Tertial 1 söndag 17 155 900 90% 122 000 8 500 7 500 500 8 100 1 300 8 000
2 2004 Helår söndag 51 154 500 91% 121 300 8 400 7 800 600 8 100 1 400 6 900
4 2003 Tertial 3 per utg dag 119 141 300 89% 111 100 8 200 9 800 600 3 500 1 400 6 700
1 2003 Tertial 3 vardag 102 138 600 89% 109 300 8 200 9 700 700 2 500 1 400 6 800
2 2003 Tertial 3 söndag 17 158 000 91% 122 400 8 400 10 200 400 9 000 1 400 6 200
4 2003 Tertial 2 per utg dag 119 135 900 90% 108 600 8 000 6 600 700 4 300 1 400 6 300
1 2003 Tertial 2 vardag 101 132 800 90% 106 700 8 000 6 400 700 3 300 1 400 6 300
2 2003 Tertial 2 söndag 18 153 100 91% 119 600 8 200 7 600 500 9 700 1 400 6 100
4 2003 Tertial 1 per utg dag 116 139 600 90% 112 400 9 000 5 500 600 3 300 1 100 7 700
4 2003 Helår per utg dag 354 139 400 89% 110 700 8 400 7 300 600 3 700 1 400 7 300
1 2003 Tertial 1 vardag 99 136 500 90% 110 500 9 000 5 300 700 2 300 1 100 7 600
1 2003 Helår vardag 302 136 400 89% 108 700 8 400 7 200 700 2 700 1 400 7 300
2 2003 Tertial 1 söndag 17 158 100 91% 123 500 9 300 6 800 300 8 700 1 200 8 300
2 2003 Helår söndag 52 156 900 91% 122 100 8 400 8 200 400 9 200 1 400 7 200
4 2002 Tertial 3 per utg dag 119 142 900 90% 114 400 9 000 6 900 400 4 000 1 500 6 700
1 2002 Tertial 3 vardag 101 139 500 90% 112 300 9 000 6 700 500 2 900 1 400 6 700
2 2002 Tertial 3 söndag 18 161 700 91% 126 500 9 000 7 900 400 10 000 1 500 6 400
4 2002 Helår per utg dag 355 142 100 89% 113 800 9 100 5 800 400 4 100 1 500 7 400
1 2002 Helår vardag 303 138 800 89% 111 700 9 100 5 700 400 3 100 1 500 7 300
2 2002 Helår söndag 52 161 400 91% 126 100 9 100 6 100 400 10 100 1 700 7 900
4 2001 Helår per utg dag 354 141 400 90% 113 400 9 100 5 700 500 4 500 2 800 5 400
1 2001 Helår vardag 302 138 000 90% 111 200 9 100 5 700 500 3 400 2 800 5 300
2 2001 Helår söndag 52 161 600 91% 126 200 9 100 5 700 400 11 200 3 100 5 900
4 2000 Helår per utg dag 358 131 700 90% 102 900 9 700 6 300 800 4 700 1 700 5 600
1 2000 Helår vardag 305 128 400 90% 100 900 9 700 6 300 900 3 400 1 600 5 600
2 2000 Helår söndag 53 150 500 91% 114 700 9 700 6 200 600 12 100 1 700 5 500
4 1999 Helår per utg dag 354 129 100 90% 99 800 10 200 6 200 5 600 700 6 600
1 1999 Helår vardag 303 126 000 90% 97 900 10 200 6 200 4 400 700 6 600
2 1999 Helår söndag 51 147 800 90% 111 100 10 200 6 200 12 900 700 6 700
4 1998 Helår per utg dag 354 127 600 88% 95 200 13 800 5 600 5 600 1 300 6 100
1 1998 Helår vardag 302 124 500 88% 93 300 13 900 5 600 4 400 1 300 6 000
2 1998 Helår söndag 52 145 800 90% 106 000 13 800 5 600 12 800 1 300 6 300
4 1997 Helår per utg dag 354 126 000 84% 91 000 16 500 5 300 5 800 2 900 4 500
1 1997 Helår vardag 302 122 800 84% 89 100 16 600 5 300 4 500 2 900 4 400
2 1997 Helår söndag 52 144 600 86% 101 900 16 500 5 300 13 100 3 100 4 700
4 1996 Helår per utg dag 349 122 500 86% 91 500 12 200 5 800 5 800 3 500 3 700
1 1996 Helår vardag 298 119 400 86% 89 700 12 100 5 800 4 600 3 500 3 700
2 1996 Helår söndag 51 141 000 88% 102 500 12 200 5 800 12 500 3 900 4 100
4 1995 Första halvåret per utg dag 173 129 200 86% 96 900 11 700 2 200 5 900 700 11 800
4 1995 Helår per utg dag 354 127 300 85% 95 300 10 600 2 200 6 000 5 100 8 100
1 1995 Första halvåret vardag 148 126 300 86% 95 000 11 700 2 100 5 000 700 11 800
1 1995 Helår vardag 302 124 400 85% 93 400 10 500 2 200 5 000 5 100 8 200
2 1995 Första halvåret söndag 25 146 200 88% 108 200 11 700 2 200 11 700 700 11 700
2 1995 Helår söndag 52 144 200 87% 106 400 10 600 2 200 11 900 5 100 8 000