© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Ljuskultur - Kod: 004810

TS-UPPLAGA

Fr.o.m. 2018 avser Helår perioden juli – juni

Abonnemang

TS-upplaga - Tidskrift

Fr.o.m. 2018 avser Helår perioden juli – juni
År Period Dag Antal nr TS upplaga Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Medlem ex Friex
0 2019 Helår 6 1 900 600 600 700
0 2018 Helår 6 2 100 700 600 800
0 2017 Helår 6 2 200 800 600 800
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Lösnr fullbet. Lösnr rabatt 1-50% Lösnr rabatt 50-99% Medlem ex Friex
0 2016 Helår 6 2 400 1 400 100 900
0 2015 Helår 6 2 400 1 600 100 700
0 2014 Helår 6 2 500 1 500 100 900
0 2013 Helår 6 2 600 1 600 100 900
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Sålda lösnr Medlem ex Friex dok Friex övr
0 2012 Helår 6 2 600 1 500 200 900
0 2011 Helår 6 2 600 1 500 200 100 800
0 2010 Helår 6 2 600 1 600 100 900
0 2009 Helår 6 2 700 1 700 300 700
0 2008 Helår 6 2 700 1 200 600 500 100 300
0 2007 Helår 6 2 900 1 300 600 100 500 400
0 2006 Helår 6 2 800 2 000 500 300
0 2005 Helår 6 2 700 1 500 500 700
0 2004 Helår 6 2 800 1 400 100 600 700
0 2003 Helår 6 2 800 1 600 500 700
0 2002 Helår 6 2 900 1 600 500 100 700
0 2001 Helår 6 2 800 1 400 700 100 600
0 2000 Helår 6 2 700 2 100 100 500
0 1999 Helår 6 2 800 2 200 600
0 1998 Helår 6 2 800 1 400 800 600
0 1997 Helår 6 2 700 2 100 600
0 1996 Helår 6 2 700 2 200 500
0 1995 Helår 6 2 700 2 100 600