© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Västerbottens-Kuriren - Kod: 002250

TS-UPPLAGA

Abonnemang

TS-upplaga - Dagspress

År Period Dag Antal nr TS upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt Sålda lösnr Friex
4 2021 Helår per utg dag 304 32 000 95% 28 400 2 900 200 500
4 2021 Helår varav digital upplaga per utg dag 304 5 400 5 100 200 100
4 2021 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 304 10 300 7 900 2 400
4 2020 Helår per utg dag 303 30 600 94% 26 700 3 200 200 500
4 2020 Helår varav digital upplaga per utg dag 303 4 900 4 600 300
4 2020 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 303 8 100 5 900 2 200
4 2019 Helår per utg dag 303 28 200 95% 24 800 2 700 200 500
4 2019 Helår varav digital upplaga per utg dag 303 4 200 4 000 100 100
4 2019 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 303 5 300 3 900 1 400
4 2018 Helår per utg dag 302 27 300 95% 24 500 2 000 200 600
4 2018 Helår varav digital upplaga per utg dag 302 2 700 2 500 100 100
4 2018 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 302 3 000 2 100 900
4 2017 Helår per utg dag 302 27 700 96% 25 300 1 500 200 700
4 2017 Helår varav digital upplaga per utg dag 302 3 700 3 300 400
4 2017 Helår varav digitala plus- abonnemang per utg dag 302 300 300
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Rabatt 50-99% Block ab Sålda lösnr Friex
4 2016 Helår per utg dag 305 28 400 94% 25 500 900 300 200 300 1 200
4 2016 Helår varav digital upplaga per utg dag 305 2 900 2 900
4 2015 Helår per utg dag 302 29 200 93% 25 700 1 000 400 400 300 1 400
4 2015 Helår varav digital upplaga per utg dag 302 1 700 1 700
4 2014 Helår per utg dag 302 30 200 93% 26 400 1 100 700 200 100 300 1 400
4 2014 Helår varav digital upplaga per utg dag 302 1 000 1 000
4 2013 Helår per utg dag 303 30 800 93% 26 000 1 600 1 200 300 100 300 1 300
År Period Dag Antal nr TS- upplaga Betaln grad Fullt bet Rabatt 1-25% Rabatt 25-50% Block ab Sålda lösnr Friex dok Friex övr Friex tillf
4 2012 Helår per utg dag 303 32 400 93% 27 000 2 100 1 200 100 300 500 1 200
4 2011 Helår per utg dag 304 33 500 93% 28 500 1 600 1 000 100 400 800 1 100
4 2010 Helår per utg dag 304 34 700 93% 29 900 1 400 1 000 100 400 700 1 200
4 2009 Helår per utg dag 302 35 800 94% 31 100 1 500 1 000 500 500 1 200
4 2008 Helår per utg dag 305 37 100 93% 32 100 1 600 900 500 700 1 300
4 2007 Helår per utg dag 302 38 000 94% 33 200 1 500 700 600 900 1 100
4 2006 Helår per utg dag 302 39 000 93% 33 500 1 600 1 200 700 900 1 100
4 2005 Helår per utg dag 304 40 100 94% 34 800 1 000 1 500 100 700 1 200 800
4 2004 Helår per utg dag 304 40 200 94% 32 700 4 400 800 800 500 1 000
4 2003 Helår per utg dag 302 41 500 93% 33 500 4 500 600 100 800 500 1 500
4 2002 Helår per utg dag 303 42 500 92% 33 700 5 000 400 200 800 1 700 700
4 2001 Helår per utg dag 302 42 100 92% 33 900 5 100 500 100 900 900 700
4 2000 Helår per utg dag 302 42 700 92% 35 200 4 400 200 1 000 1 200 700
4 1999 Februari per utg dag 24 42 600 92% 34 900 4 800 100 900 1 100 800
4 1999 Första halvåret per utg dag 147 42 600 91% 34 500 4 800 200 900 1 400 800
4 1999 Helår per utg dag 303 42 100 92% 34 600 4 500 100 1 000 1 200 700
4 1998 Februari per utg dag 24 41 700 93% 34 200 4 900 700 900 300 700
4 1998 Januari per utg dag 24 43 600 93% 35 800 4 400 900 1 000 700 800
4 1998 Första halvåret per utg dag 146 42 000 94% 34 400 4 900 700 1 000 300 700
4 1998 Helår per utg dag 301 41 500 94% 33 700 5 300 500 1 000 300 700
4 1997 November per utg dag 24 42 700 87% 34 400 4 700 500 900 1 800 400
4 1997 Januari per utg dag 25 42 900 90% 35 600 3 900 100 1 100 1 600 600
4 1997 Helår per utg dag 302 42 300 92% 34 900 3 900 400 1 100 1 300 700
4 1996 November per utg dag 25 42 600 92% 35 400 4 300 1 000 1 100 800
4 1996 Helår per utg dag 303 42 300 94% 35 600 4 300 100 1 100 300 900
4 1995 Första halvåret per utg dag 148 44 300 95% 38 600 2 400 1 000 1 200 300 800
4 1995 Helår per utg dag 302 43 800 95% 37 400 3 000 900 1 300 400 800