© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
KistaDirekt - Kod: 006108

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 8 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 11 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 7 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 6 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 13 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 11 000