© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
RinkebyDirekt - Kod: 006109

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 3 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 3 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 6 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 3 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 3 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 8 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 5 000