© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
TenstaDirekt - Kod: 006112

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 3 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 4 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 4 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 3 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 4 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 6 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 5 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 7 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 5 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 5 000