© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet, Västerbotten - Kod: 002248

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 14 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 18 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 19 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 24 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 22 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 33 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 30 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 34 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 31 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 36 000