© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet Norrköping - Kod: 000678

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 13 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 9 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 10 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 14 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 19 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 18 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 18 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 19 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 20 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 17 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 22 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 21 000