© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BotkyrkaDirekt - Kod: 006086

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 31 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 24 000