© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Västerbottens-Kuriren + Folkbladet, Västerbotten - Kod: 002249

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 78 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 75 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 77 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 81 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 77 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 80 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 86 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 88 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 81 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 92 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 87 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 89 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 85 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 86 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 88 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 89 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 99 000
ORVESTO Konsument Helår 2012 103 000