© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 001908

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 146 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 167 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 159 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 145 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 163 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 164 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 160 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 150 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 160 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 170 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 152 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 151 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 145 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 161 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 172 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 178 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 172 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 167 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 186 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 191 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 183 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 189 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 190 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 183 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 186 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 191 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 197 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 179 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 205 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 202 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 212 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 222 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 231 000