© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Allt om Resor - Kod: 004066

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 87 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 81 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 100 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 97 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 94 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 106 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 172 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 151 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 177 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 180 000