© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Dagens industri - Kod: 000435

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 260 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 259 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 287 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 278 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 288 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 293 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 290 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 271 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 294 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 305 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 299 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 297 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 291 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 310 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 322 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 310 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 326 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 328 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 322 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 316 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 313 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 328 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 318 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 319 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 306 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 320 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 302 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 298 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 308 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 303 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 318 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 328 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 343 000