© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Dagens Nyheter - Kod: 000448

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 474 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 510 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 518 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 481 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 531 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 541 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 544 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 522 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 544 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 566 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 520 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 493 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 508 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 557 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 583 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 584 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 596 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 570 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 625 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 613 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 612 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 652 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 606 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 582 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 603 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 619 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 625 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 608 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 609 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 654 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 702 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 688 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 748 000