© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Expressen inklusive GT och Kvällsposten - Kod: 000568

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 313 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 294 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 349 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 336 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 339 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 366 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 386 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 358 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 383 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 404 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 426 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 421 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 423 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 440 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 478 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 474 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 486 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 485 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 508 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 493 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 522 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 504 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 523 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 492 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 527 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 542 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 588 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 569 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 606 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 598 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 669 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 646 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 735 000