© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
GT - Kod: 000768

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2023 51 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:3 52 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:2 44 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:1 58 000
ORVESTO Konsument Helår 2022 54 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:3 55 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 56 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 52 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 69 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 67 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 71 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 67 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 69 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 67 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 69 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 76 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 76 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 79 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 76 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 96 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 97 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 95 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 98 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 96 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 90 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 100 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 96 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 109 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 104 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 109 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 113 000