© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Västerbottens-Kuriren - Kod: 002250

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 55 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 61 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 64 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 49 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 67 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 61 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 52 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 72 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 64 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 66 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 65 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 69 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 60 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 67 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 71 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 72 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 69 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 73 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 71 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 74 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 69 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 68 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 71 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 72 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 74 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 74 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 71 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 66 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 81 000