© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten - Kod: 000969

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 126 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 141 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 145 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 154 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 142 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 137 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 129 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 148 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 130 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 123 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 137 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 139 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 139 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 139 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 146 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 145 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 150 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 144 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 141 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 135 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 131 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 127 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 136 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 135 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 128 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 136 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 146 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 154 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 141 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 161 000