© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SödermalmDirekt - Kod: 006380

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 57 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 66 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 62 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 60 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 61 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 62 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 59 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 56 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 64 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 58 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 59 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 59 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 72 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 67 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 70 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 64 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 59 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 69 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 68 000