© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VasastanDirekt - Kod: 006413

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 34 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 32 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 28 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 38 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 33 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 34 000