© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
KungsholmenDirekt - Kod: 006418

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 40 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 42 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 46 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 40 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 38 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 37 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 43 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 46 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 40 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 36 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 40 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 29 000