© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
ÖstermalmDirekt - Kod: 006435

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 29 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 25 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 39 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 30 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 38 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 40 000