© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
EnköpingDirekt - Kod: 006110

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 23 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 25 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 27 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 29 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 31 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 31 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 30 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 32 000