© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Privata Affärer - Kod: 003430

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2023 103 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:3 107 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:2 107 000
ORVESTO Konsument Tertial 2023:1 101 000
ORVESTO Konsument Helår 2022 121 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:3 112 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:2 121 000
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 131 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 142 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 134 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 136 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 149 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 139 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 144 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 142 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 141 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 144 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 144 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 137 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 149 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 151 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 160 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 155 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 154 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 151 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 160 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 132 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 122 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 136 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 138 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 131 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 143 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 122 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 129 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 139 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 136 000
ORVESTO Konsument Helår 2013 143 000