© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Liljeholmen/ Älvsjö - Kod: 006384

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 49 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 47 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 51 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 52 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 46 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 57 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 59 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 70 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 52 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 54 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 61 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 60 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 55 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 67 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 58 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 56 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 63 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 57 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 58 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 45 000