© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Totalt Umeå - Kod: 006770

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2022:1 18 000
ORVESTO Konsument Helår 2021 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:3 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:2 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2021:1 21 000
ORVESTO Konsument Helår 2020 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 13 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:2 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:3 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 33 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 39 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 40 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 43 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 41 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 43 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 45 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 43 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 38 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 42 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 38 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 42 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 42 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 41 000