© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Centrum-Majorna/Linné - Kod: 006402

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 37 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 45 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 47 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 40 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 26 000