© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Hisingen - Kod: 006405

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 42 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 43 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 47 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 38 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 38 000