© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Askim-Norra Halland - Kod: 006411

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 22 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 19 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 19 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 19 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 18 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 11 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 11 000