© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Frölunda-Högsbo - Kod: 006415

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:3 36 000
ORVESTO Konsument Helår 2019 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 35 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 41 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 28 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 29 000