© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Vi i VäsbyDirekt - Kod: 006439

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 21 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 25 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 25 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 30 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 28 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 29 000