© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SollentunaDirekt - Kod: 006437

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 26 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 37 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 39 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 36 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 36 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 39 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 38 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 40 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:1 38 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 31 000
ORVESTO Konsument Tertial 2014:3 27 000