© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Sthlm Innerstad - Kod: 007000

KöN

Källa:

åLDER

Källa:

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 144 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 134 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 160 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 153 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 155 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 149 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 149 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 153 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 150 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 156 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 153 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 160 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 159 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 153 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 172 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 163 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 166 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 153 000