© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket StorStockholm - Kod: 007003

KöN

Källa:

åLDER

Källa:

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 569 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 555 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 619 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 646 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 618 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 650 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 668 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 686 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 692 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 684 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 680 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 686 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 683 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 675 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 695 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:3 650 000
ORVESTO Konsument Tertial 2015:2 624 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 380 000