© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Göteborg - Kod: 007006

KöN

Källa:

åLDER

Källa:

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 134 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 136 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 115 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 137 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 140 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 133 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 140 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 131 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 130 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 135 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 130 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 129 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 135 000
ORVESTO Konsument Helår 2015 127 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 143 000