© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Total - Kod: 007007

KöN

Källa:

åLDER

Källa:

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Tertial 2020:1 821 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:2 823 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 853 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 916 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 894 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 909 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 946 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 956 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 959 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 959 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 950 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 962 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:3 957 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:2 963 000
ORVESTO Konsument Tertial 2016:1 963 000
ORVESTO Konsument Helår 2014 722 000