© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Farsta/Sköndal - Kod: 006890

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 19 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 22 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 27 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 19 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 30 000