© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SöderortDirekt Hammarby/Skarpnäck - Kod: 006891

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 25 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 18 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 25 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 28 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 22 000