© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SolnaDirekt - Kod: 006896

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 25 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 31 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 32 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 33 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 37 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 35 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 34 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 37 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 33 000