© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SundbybergDirekt - Kod: 006897

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 18 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 20 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 20 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 26 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 18 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 25 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 24 000