© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
TäbyDirekt - Kod: 006893

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 23 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 24 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 24 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 30 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 30 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 28 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 27 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 29 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 28 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 28 000