© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VallentunaDirekt - Kod: 006895

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 11 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 13 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 18 000