© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VällingbyDirekt - Kod: 006898

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 15 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 17 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 19 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 19 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 16 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 17 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 14 000