© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
HässelbyDirekt - Kod: 006888

RÄCKVIDD

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

TABELL

T.o.m. 2016 - vardag. Fr.o.m. 2017 - per utgivningsdag.

Källa Räckvidd
ORVESTO Konsument Helår 2019 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2019:1 11 000
ORVESTO Konsument Helår 2018 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:3 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:2 15 000
ORVESTO Konsument Tertial 2018:1 15 000
ORVESTO Konsument Helår 2017 14 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:3 12 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:2 13 000
ORVESTO Konsument Tertial 2017:1 16 000
ORVESTO Konsument Helår 2016 15 000