© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
HuddingeDirekt - Kod: 006099

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Hälsa Och Friskvård 115 25 6. Musik 104 24
2. Miljövårdsfrågor 114 22 7. Semestra Utomlands 104 23
3. Semestra I Sverige 111 26 8. Matlagning 102 20
4. Motionera 108 22 9. Prova Nya Maträtter 99 22
5. Hälsonyttig Mat 108 22 10. Film 97 21

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 14 801 118 6. Restaurangbesök 4 407 132
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 10 834 93 7. Möbler 3 176 101
3. Semesterresor I Sverige 8 306 144 8. Nöjen 3 122 99
4. Inköp Via Internet 5 979 106 9. Herrkläder 2 911 138
5. Byggmaterial 4 823 133 10. Damkläder 2 787 121

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2018

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning