© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
HuddingeDirekt - Kod: 006099

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 125 21 6. Hälsonyttig Mat 113 21
2. Semestra Utomlands 123 23 7. Film 112 21
3. Vetenskap 119 20 8. Semestra I Sverige 111 24
4. Läsa Böcker 116 20 9. Prova Nya Maträtter 111 22
5. Hälsa Och Friskvård 115 22 10. Musik 109 23

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 13 220 108 6. Möbler 3 008 97
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 9 960 86 7. Nöjen 2 898 92
3. Semesterresor I Sverige 6 625 113 8. Byggmaterial 2 555 71
4. Inköp Via Internet 5 385 91 9. Vitvaror 2 537 157
5. Restaurangbesök 3 727 110 10. Hemelektronik 2 030 98

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2019